Home
Trainingen
Personal coaching
Coach/ Trainer
Contact

Privacyverklaring (pdf)

Home

 

Hoe wij op stressvolle situaties reageren is afhankelijk van hoe wij naar de situatie kijken, door onze persoonlijke interpretatie en inkleuring ervan.

We kijken als het ware naar onszelf en naar de wereld om ons heen via de bril van ons denken. We reageren niet op situaties zelf, maar op onze interpretatie ervan.

De betekenis die wij aan gebeurtenissen geven beïnvloedt sterk ons mentaal, emotioneel en fysiek welbevinden.

Ook de uitkomst van de situatie, het resultaat, wordt er door bepaald.

Neurologisch onderzoek toont aan dat onze waarneming door onze overtuigingen (beliefsystem) gestuurd wordt, dat wil zeggen dat onze gedachten bepalen wat de uitkomst is van ons wel of niet handelen. Bijvoorbeeld, als we denken dat er voor een bepaalde situatie geen constructieve oplossing mogelijk is, dan kunnen we die mogelijke oplossing ook werkelijk niet zien.

Hoe wij over zaken denken wordt grotendeels bepaald door onze gedachtenpatronen, onze denkkaders, die in onze jeugd ontwikkeld zijn en een belangrijke rol spelen in onze persoonlijke interpretatie van de werkelijkheid en onze emotionele / fysieke reactie erop.

 

De trainingen en coaching trajecten van Inquirytime zijn vooral gericht op:

- het creëren van een nieuwe perceptiemogelijkheid, een nieuwe manier van ‘zien’;

- het ontwikkelen van zelfinzicht en het vergroten van zelfkennis;

- het bevorderen van zelfsturende en zelfregulerende capaciteiten.

 

 

“The world we are experiencing today is the result of our collective consciousness, and if we want a new world, each of us must start taking responsibility for helping create it."

 

                                                              Rosemary Fillmore Rhea